Fordítás angolról magyarra

magyar anyanyelvű angol nyelvtanártól